Μητρώο Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

Δώστε τον αριθμό μητρώου και το ΑΦΜ σας για να συνδεθείτε

Είσοδος